Վերապահում

Սույն կայքում պարունակվող նյութերը տրամադրվում են ընդհանուր տեղեկացման նպատակներով և իրենցից չեն ներկայացնում «AM» իրավաբանական ընկերության կողմից տրամադրված իրավաբանական կամ այլ մասնագիտական խորհրդատվություն: «AM» իրավաբանական ընկերությունը չի կրում որևէ պարտավորություն այն վնասների համար, որոնք ծագել են սույն կայքում պարունակվող տեղեկությունների կիրառման հետևանքով:

«AM» իրավաբանական ընկերությունը թույլ է տալիս ներբեռնելու և ժամանակավորապես պահելու սույն կայքի էջերից մեկը կամ մի քանիսը անձնական համակարգչի մեջ՝ դրանք հետագայում դիտելու համար: Սույն կայքի բովանդակությունը պաշտպանվում է ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով սահմանված հեղինակային իրավունքի դրույթներով, և բացի վերոհիշյալ թույլտվությունից սույն կայքի պարունակությունը վերարտադրելը, մշտապես պահելը կամ փոխանցելը կամ վերահղելը առանց «AM» իրավաբանական ընկերության նախնական գրավոր թույլտվության արգելված է:

Սույն կայքի շահագործումը մեր կողմից մտադրված չէ ստեղծելու և չի ստեղծում փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություններ Ձեր և «AM» իրավաբանական ընկերության միջև: Փաստաբան-հաճախորդ հարաբերությունների ստեղծումը պահանջում է գրավոր պայմանագրի կնքում: Մենք սույն կայքի միջոցով պայմանագիր կնքելու օֆերտա չենք կատարում: Խնդրում ենք Ձեզ չուղարկել մեզ որևէ տեղեկատվություն, որը դուք համարում եք գաղտնի, քանի դեռ չեն հաստատվել փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություններ:

Լրահոս
Կարծիքներ
Facebook
 
Կապվել մեզ հետ