Գույքային վեճեր

  • Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքին առնչվող խնդիրների դատական և արտադատական լուծում
  • Կառուցապատման իրավունքին վերաբերող վեճերի դատական և արտադատական լուծում
  • Գույքային իրավունքների, գույքի օգտագործան, տիրապետման իրավունքների դատական պաշտպանություն, վեճերի դատական և արտադատական լուծում
  • Սերվիտուտի հետ կապված խնդիրների լուծում
  • Գրավի իրավունքին առնչվող խնդիրների դատական և արտադատական լուծում
  • Անշարժ գույքի գնման, գրավադրման, վարձակալման, անհատույց օգտագործման հարցերով իրավաբանական աջակցություն
  • Բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանության իրագործում
  • Սեփականության իրավունքի ճանաչում, սեփականատիրոջ իրավունքների պաշտպանություն՝ դատական և արտադատական եղանակով
  • Գույքի հետ վերադարձ
  • Բնակիչներին բնակարանից ապօրինի վտարելու վերաբերյալ գործերով շահերի պաշտպանություն

Զանգահարեք գույքային վեճերով զբաղվող մեր թիմին 012262626 հեռախոսահամարով և խոսեք մասնագետի հետ կամ կապվեք մեզ հետ:

Լրահոս
Կարծիքներ
Facebook
 
Կապվել մեզ հետ