Աշխատանքային վեճեր

 • Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում, հետազոտություն
 • Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում` աշխատանքային վեճի լուծման առավել արդյունավետ եղանակների վերաբերյալ
 • Աշխատավարձի վճարման կարգի վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Աշխատանքի վերականգնում՝ արտադատական և դատական կարգով
 • Աշխատանքային պայմանագրի լուծում դատական կարգով
 • Գործատուի կողմից աշխատանքային օրենսդրության դրույթների խախտման հետևանքով աշխատողի ոտնահարված իրավունքների և օրինական շահերի արտադատական և դատական պաշտպանություն
 • Աշխատողի կողմից աշխատանքային օրենսդրության դրույթների խախտման հետևանքով գործատուի ոտնահարված իրավունքների և օրինական շահերի արտադատական և դատական պաշտպանություն
 • Առանց իրավական հիմքի աշխատանքից ազատման հետևանքով ոտնահարված իրավունքների պաշտպանություն
 • Չվճարված աշխատավարձի բռնագանձման վեճերով շահերի պաշտպանություն
 • Անբարեխիղճ աշխատողներին նյութական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում խորհրդատվություն
 • Անբարեխիղճ աշխատողներին աշխատանքից ազատելու հարցում խորհրդատվություն
 • Ներքին կարգապահական կանոնների և գործատուի այլ ներքին իրավական ակտերի կազմում

Զանգահարեք աշխատանքային վեճերով զբաղվող մեր թիմին 012262626 հեռախոսահամարով և խոսեք մասնագետի հետ կամ կապվեք մեզ հետ:

Լրահոս
Կարծիքներ
Facebook
 
Կապվել մեզ հետ