Հեղինակային իրավունքի խնդիրներ

  • Հեղինակային, լիցենզային և ստեղծագործության ստեղծման պայմանագրերի կազմում
  • Հեղինակային և հարակից իրավունքների օբյեկտների վերաբերյալ վեճերի լուծման մարտավարության մշակում և բանակցությունների վարում
  • Խախտված իրավունքների վերականգնում
  • Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ լուծումների առաջադրում և դրանց իրականացում
  • Հեղինակային և հարակից գույքային և ոչ գույքային իրավունքների, դրանց ոտնահարման վերաբերյալ իրավաբանական եզրակացության տրամադրում
  • Հեղինակային և հարակից իրավունքների խնդիրներով ներկայացուցչություն այլ կազմակերպությունների և մարմինների հետ հարաբերություններում
  • Հեղինակային և հարակից իրավունքերի պաշտպանություն դատական կարգով
Լրահոս
Կարծիքներ
Facebook
 
Կապվել մեզ հետ